Seamless: the digital in design.
Museum of Architecture and Design,
Ljubljana, Slovenia.
19th September – 3rd November 2013.

Brezšivno: digitalno v oblikovanju.
Muzej za arhitekturo in oblikovanje,
Ljubljana, Slovenija.
19. september – 3. november 2013.

Participants/ Sodelujoči.
Louise Adkins
Kirsteen Aubrey
Mark Beecroft
Keith Brown
Fabrizio Cocchiarella (+ Emma Hayward)
David Crow
Vanessa Cuthbert
Joe Duffy
Michael Eden
Jon Hannan (+ Robert George)
Steve Hawley
Toby Heys (+ Robert Saucier & Oliver Blank)
Saoirse Higgins
Jonathan Hitchen
Nigel Hurlstone
Hilary Judd
Alice Kettle (+ Huw Wahl)
Amanda Langdown
Jane McKeating
Joe McCullagh
Monomatic (+ Nick Rothwell)
Sally Morfill
CJ O’Neill
Alex Russell
Ulysses Sengupta
Annie Shaw

Senior Lecturer, Illustration & Animation.
Cuthbert works across a range of disciplines, including animation, filmmaking, sound art, installation, painting and printmaking.
She specialised in animation at the Royal College of Art where continues to explore experimental animation through research and teaching. Her independent films have been shown on BBC TV and Channel Four. She has also made work as an independent director for Granada TV, MTV, Thames TV, BBC, and for various advertising clients.
Her experimental films have been screened internationally, including festivals in USA, France, Japan, Belgium, Israel, former Yugoslavia, Stuttgart, UK, and most recently at the Urban Nomad Festival in China. She has won prizes for animation in Germany, Israel and India. Her visual work, including paintings and artist books have been shown internationally in book fairs and galleries, most recently in Studio Murandi, Italy and Orleans House, London. A recent sound installation was included in the ‘Reuse Aloud’ project at the The NewBridge Project Space, Tyneside and broadcast on Tyneside Cinema’s online radio station basic fm as part of its digital arts programme, ‘Pixel Palace’.
Her prints have been exhibited recently in the Royal Academy of Arts, London, The Birmingham Society of Printmakers, and the Cork Street Gallery, London.

Still lives.
‘Still Lives’ is a film made by using amateur home-movie footage (8mm and 16mm) from the North West Film Archives. By manipulating the frame rate and re-animating some of the sequences, the film has become a 9 minute ‘seamless gaze’ which links a variety of individuals from across the last century and creates a constant eye contact with the viewer. In order to maintain a continuous uninterrupted gaze any frames in which the subject ‘blinked’ or ‘looked away’ from the camera lens were painstakingly removed. The eyes of all the subjects in the film are wide open in every frame. There are approximately 12,960 frames in this film. The film confronts us with people from the past as they look into the cameras of their family members. As they are filmed by their loved ones, we witness the relationship between filmmaker and subject as a live moment. We now see the subject from a first person perspective as they engage us with a fixed eye contact and hold us in their gaze. This brings out a human interaction that is quite universal. It also explores how we respond to very ordinary home movies of people who may now be long dead. There is something familiar about them, something universal that links us as human beings.
Vanessa Cuthbert

Predavateljica na Oddelku za ilustracijo in animacijo.
Cuthbertova deluje na številnih področjih, vključno z animacijo, filmom, zvokom, montažo, slikarstvom in grafiko. Za področje animacije se je specializirala na šoli Royal College of Art v Londonu in s pomočjo raziskav in poučevanja še naprej preučuje eksperimentalno animacijo. Njeni neodvisni filmi so bili prikazani na televizijah BBC in Channel Four. Delala je tudi kot samostojna režiserka za televizijske postaje Granada TV, MTV, Thames TV in BBC ter za različne reklamne agencije.
Njeni eksperimentalni filmi so bili prikazani na različnih koncih sveta, vključno s festivali v ZDA, Franciji, Japonski, Belgiji, Izraelu, nekdanji Jugoslaviji, Nemčiji, Veliki Britaniji, nazadnje na festivalu Urban Nomad na Kitajskem. Za animacijo je doslej prejela nagrade v Nemčiji, Izraelu in v Indiji. Njeno vizualno delo, vključno s slikami in knjigami umetnikov, je bilo prikazano na različnih knjižnih sejmih in v galerijah po svetu, nazadnje v Studiu Murandi v Italiji in Orleans Housu v Londonu. Njena nedavna zvočna instalacija je bila del projekta ReuseAloud v The Newbridge Project Spaceu v Tynesidu v Veliki Britaniji in je bila predvajana na spletni radijski postaji, ki jo vodi Tyneside Cinema v okviru svojega programa digitalne umetnosti Pixel Palace. Vanessine grafike so bile pred kratkim razstavljene na Royal Academy of Arts v Londonu, v prostorih združenja The Birmingham Society of Printmakers in v galeriji Cork Street v Londonu.

Tihožitja.
Delo Tihožitja je film, narejen s pomočjo amaterskih domačih filmov (8 mm in 16 mm), vzetih iz filmskih arhivov na severozahodu Anglije. Z manipuliranjem hitrosti sličic in ponovnim animiranjem nekaterih sekvenc je film postal 9-minutni »brezšivni pogled«, ki povezuje različne posameznike iz prejšnjega stoletja in ustvari stalen očesni stik z gledalcem. Da bi ta neprekinjeni pogled ohranili, so bili vsi kadri, v katerih so ljudje pomežiknili ali pogledali proč od objektiva fotoaparata, skrbno odstranjeni. Oči vseh oseb v filmu so v vsakem kadru na široko odprte. V filmu je približno 12 960 slik, ki nas soočijo z ljudmi iz preteklosti, ko ti zrejo v fotoaparate svojih družinskih članov. Ker so jih snemali njihovi najdražji, smo priča »živemu« razmerju med režiserjem in protagonistom. Subjekt vidimo skozi perspektivo prve osebe, ki s stalnim očesnim stikom prikuje naš pogled in nas drži znotraj svojega pogleda. To odkriva precej univerzalno človeško interakcijo. Prav tako raziskuje, kako se odzivamo na povsem navaden domači film, ki prikazuje morda že dolgo mrtve ljudi. Pri njih vidimo nekaj, kar dobro poznamo, nekaj univerzalnega, kar nas povezuje kot človeška bitja.

v.cuthbert@mmu.ac.uk
vanessacuthbert.moonfruit.com