Seamless: the digital in design.
Museum of Architecture and Design,
Ljubljana, Slovenia.
19th September – 3rd November 2013.

Brezšivno: digitalno v oblikovanju.
Muzej za arhitekturo in oblikovanje,
Ljubljana, Slovenija.
19. september – 3. november 2013.

Participants/ Sodelujoči.
Louise Adkins
Kirsteen Aubrey
Mark Beecroft
Keith Brown
Fabrizio Cocchiarella (+ Emma Hayward)
David Crow
Vanessa Cuthbert
Joe Duffy
Michael Eden
Jon Hannan (+ Robert George)
Steve Hawley
Toby Heys (+ Robert Saucier & Oliver Blank)
Saoirse Higgins
Jonathan Hitchen
Nigel Hurlstone
Hilary Judd
Alice Kettle (+ Huw Wahl)
Amanda Langdown
Jane McKeating
Joe McCullagh
Monomatic (+ Nick Rothwell)
Sally Morfill
CJ O’Neill
Alex Russell
Ulysses Sengupta
Annie Shaw

Senior Lecturer, Creative Multimedia.
Saoirse Higgins is a digital media designer and researcher from Dublin, living in Manchester. She is interested in revealing some of the connections between our visions of the world we live in, our expectations for the future and the technology we use to help us with this. She explores the contested spaces of public-private, man-machine, man-nature. Her work is process-driven and has a scientifically influenced, playful approach.
Saoirse has shown work at the Thessaloniki Biennale, Science gallery, Dublin; Montreal Film and New media festival; Transmediale, Berlin; Siggraph, New Orleans; Exit Art and Location One gallery, New York. She has held residences at e-Mobilart Lab, Disonancias in Spain, Location1 gallery in New York and the Banff Centre for the Arts. She is a member of the international group The Grafting Parlour.

Overview.
The ‘overview effect’ is a particular feeling of euphoria and profound connectedness experienced by astronauts looking back at the earth from space.
‘Overview’ is a set of ‘haute couture’ designed technological devices that explore survival in our world. Our future seems to be less predictable and more complex than ever. Ecological, economical and societal systems are in a state of flux. In this project Saoirse has designed an ‘urban survival suit’, similar to an astronaut suit, but an urban Shanzhai* version. The suit assists the user to observe and explore the local environment using DIY sensors, video and audio- examining the particular surrounding environment, both visible and invisible. The suit design suggests a way for people to interact with the environment and help them see the world from a fresh, more transparent viewpoint in order to survive and thrive into the future. Higgins imagines the digital devices filtering into the normal daily lives of people in a seamless-ubiquitous way. Protective suits, masks and technological monitors have been designed in reaction to the changing environment we live in. We have different worries and concerns for survival depending on where we live and our particular cultures for example: DIY radiation detection at Fukushima, air pollution monitor applications for mobile phones, full-face mask hats for swimming in China as protection from the ozone layer.
*Shanzhaiism 山寨主義 is a philosophical term denoting a Chinese style of innovation with a peasant mind-set. Shanzhaiism has an equivalent English term: tinkerer. Lacking a garage, they build products in villages in the mountains that have stockade houses. However, with shanzhaiism in mind, people can produce fake and pirate products in a massively organized way.
Saoirse Higgins

Docentka za multimedije.
Saoirse Higgins, prvotno iz Dublina, je v Manchestru živeča oblikovalka digitalnih medijev in raziskovalka. Zanima jo razkrivanje nekaterih povezav med našimi lastnimi vizijami sveta, v katerem živimo, pričakovanji glede prihodnosti in tehnologijami, s katerimi si pri tem pomagamo. Raziskuje sporne točke med javnim in zasebnim, med človekom in strojem ter med človekom in naravo. Njeno delo temelji na postopku, ki je igriv in hkrati pod vplivom znanosti. Razstavljala je že na bienalu v Solunu, galeriji Science v Dublinu, na festivalu Montreal Film and New Media Festival, Transmedialu v Berlinu, Siggraphu v New Orleansu, v Exit Artu in v galeriji Location One v New Yorku. Kot gostujoča umetnica je ustvarjala v e-Mobilart Labu, Disonancias v Španiji, galeriji Location One v New Yorku in v ustanovi Banff Centre for the Arts. Je članica mednarodne skupine Grafting Parlour..

Pregled.
Pregled je niz prvovrstnih, posebej oblikovanih tehnoloških naprav, ki raziskujejo preživetje v našem svetu. Naša prihodnost se zdi manj predvidljiva in bolj zapletena kot kadarkoli prej. Ekološki, ekonomski in družbeni sistemi se nenehno spreminjajo. V tem projektu je Saoirse Higgins zasnovala nekakšen »skafander za preživetje v urbanem okolju«, ki je podoben oblačilu astronavtov, a se od njega razlikuje, saj se zgleduje po kitajski filozofiji šanžai*. Ta posebna obleka uporabniku pomaga opazovati in raziskovati lokalno okolje z uporabo doma narejenih senzorjev ter tako z vidom in sluhom preučevati vidno in nevidno v določeni okolici. Oblika skafandra ljudem ponuja nov način interakcije z okoljem in pripomore, da ga vidijo s svežega, bolj transparentnega gledišča, ki omogoča preživetje in boljšo prihodnost. Avtorica si zamišlja brezšivno, vsenavzoče vključevanje digitalnih naprav v normalno vsakdanje življenje ljudi. Zaščitne obleke, maske in tehnološki monitorji so bili oblikovani kot odziv na spreminjajoče se okolje, v katerem živimo. Skrbi glede preživetja se razlikujejo glede na kulturo in to, kje živimo, na primer: »naredi-sam« detektor sevanja v Fukušimi, aplikacije za spremljanje onesnaženosti zraka prek mobilnega telefona in plavalne kape, ki pokrivajo tudi obraz in jih uporabljajo na Kitajskem za zaščito pred škodljivo ozonsko plastjo.
* Šanžaizem 山寨主義 je filozofski pojem, ki označuje kitajski slog inovacij s pečatom kmečkega ustvarjanja. Ker ti ustvarjalci nimajo delavnic, izdelujejo svoje izdelke v gorskih vaseh na ograjenih hišnih dvoriščih. S to paradigmo lahko ljudje sami izdelujejo ponaredke in piratske izdelke na množično organiziran način.

s.higgins@mmu.ac.uk
alumni.media.mit.edu
thegraftingparlour.org
animatedlandscapes.tumblr.com