Seamless: the digital in design.
Museum of Architecture and Design,
Ljubljana, Slovenia.
19th September – 3rd November 2013.

Brezšivno: digitalno v oblikovanju.
Muzej za arhitekturo in oblikovanje,
Ljubljana, Slovenija.
19. september – 3. november 2013.

Participants/ Sodelujoči.
Louise Adkins
Kirsteen Aubrey
Mark Beecroft
Keith Brown
Fabrizio Cocchiarella (+ Emma Hayward)
David Crow
Vanessa Cuthbert
Joe Duffy
Michael Eden
Jon Hannan (+ Robert George)
Steve Hawley
Toby Heys (+ Robert Saucier & Oliver Blank)
Saoirse Higgins
Jonathan Hitchen
Nigel Hurlstone
Hilary Judd
Alice Kettle (+ Huw Wahl)
Amanda Langdown
Jane McKeating
Joe McCullagh
Monomatic (+ Nick Rothwell)
Sally Morfill
CJ O’Neill
Alex Russell
Ulysses Sengupta
Annie Shaw

Senior Lecturer, Design, Textiles in Practice.
Sally Morfill is an artist and educator working in the Department of Design at Manchester School of Art. Since 2007 she has been a member of Five Years, a London based, artist run gallery where programming maintains a direct relationship to practice. She has exhibited both nationally and internationally, most recently in One And One And One at CPG London 2012 and, in 2013, as part of Fragments a series of collaborations between Five Years’ members and practitioners working in other fields of the Arts. Sally’s collaboration with Karen Wood, an independent dance practitioner, resulted in new work that brought the drawing process into the realm of performance, where drawing was made in response to movement and improvised dance performances responded to the dynamic of the developing lines as the drawing evolved.
Sally’s research interests relate to drawing and particularly to capturing the fleeting lines of movement corresponding to the gestures we make whilst speaking.

Can you say something (incomplete).
Can You Say Something references the theme of ‘seamless’ by looking at movement (specifically hand gestures) and speech as ‘interfaces’ that are seamlessly linked both temporally and in terms of meaning. The subjects involved in conversation are architects Pierre d’Avoine and Andrew Houlton the motion trails made by their hands are recreated as they discuss ideas around completeness in relation to architecture and the nature of conversation and its relationship to a developing practice.
The short conversation ends with the words ‘So it’s incomplete…’ The conversation exists both as a stand-alone fragment but also as an event in a timeline that seamlessly links to what came before and what is yet to come.
Sally Morfill

Višja predavateljica oblikovanja, tekstil v praksi.
Sally Morfill je umetnica in pedagoginja, ki deluje na Oddelku za oblikovanje šole Manchester School of Art. Od leta 2007 je članica umetniške galerije Five Years s sedežem v Londonu, ki jo vodijo umetniki sami, njen razstavni program pa ohranja neposreden odnos do umetniške prakse. Morfillova je razstavljala tako na nacionalni kot na mednarodni ravni, nazadnje na razstavi One And One And One v CPG v Londonu (2012), v letu 2013 pa v okviru projekta Fragments, serije sodelovanj med člani galerije Five Years in drugimi različnimi poklicnimi umetniki. Rezultat sodelovanja med Sally Morfill in neodvisno plesalko Karen Wood je novo delo, pri katerem je proces risanja prestopil na področje performansa, kjer je črta odgovarjala gibu in kjer se je improvizirani ples s performansom odzival na dinamiko razvoja črt nastajajoče risbe. Sallyjino raziskovalno zanimanje se nanaša na risanje in še posebej na zajemanje minljivih linij gibanja, ki ustrezajo kretnjam, kakršne uporabljamo pri govorjenju.

Ali lahko nekaj rečeš (nedokončano).
Delo Ali lahko nekaj rečeš se sklicuje na temo »brezšivnega« s pogledom na gibanje (natančneje, na kretnje rok) in govor kot na »vmesnika«, ki sta brezšivno povezana, tako časovno kot pomensko. Subjekta, ki sodelujeta pri pogovoru, sta arhitekta Pierre d’Avoine in Andrew Houlton. Sledi kretenj njunih rok so poustvarjene med njunim razpravljanjem o popolnosti v arhitekturi ter o naravi pogovora in njegovega odnosa do razvijajoče se prakse. Kratek pogovor se konča z besedami: »Torej je nepopolno ...« Pogovor obstaja kot samostojen fragment, a tudi kot dogodek v toku časa, ki brezšivno povezuje, kar je bilo in kar še pride.

s.morfill@mmu.ac.uk
fiveyears.org.uk