Seamless: the digital in design.
Museum of Architecture and Design,
Ljubljana, Slovenia.
19th September – 3rd November 2013.

Brezšivno: digitalno v oblikovanju.
Muzej za arhitekturo in oblikovanje,
Ljubljana, Slovenija.
19. september – 3. november 2013.

Participants/ Sodelujoči.
Louise Adkins
Kirsteen Aubrey
Mark Beecroft
Keith Brown
Fabrizio Cocchiarella (+ Emma Hayward)
David Crow
Vanessa Cuthbert
Joe Duffy
Michael Eden
Jon Hannan (+ Robert George)
Steve Hawley
Toby Heys (+ Robert Saucier & Oliver Blank)
Saoirse Higgins
Jonathan Hitchen
Nigel Hurlstone
Hilary Judd
Alice Kettle (+ Huw Wahl)
Amanda Langdown
Jane McKeating
Joe McCullagh
Monomatic (+ Nick Rothwell)
Sally Morfill
CJ O’Neill
Alex Russell
Ulysses Sengupta
Annie Shaw

Research Fellow, MIRIAD.
The work of Michael Eden sits at the intersection of art, design and craft, exploring contemporary themes through the redesign of historical, culturally familiar objects utilising digital manufacturing and materials. Through this he investigates the relationship between hand and digital tools. He is particularly interested in how the tacit knowledge and sensibility to the 3-dimensional object, developed through extended practice can affect and influence the approach to the creation of objects using digital technology.
As a member of a unique generation that has bridged the digital divide, he firmly believes that he is able to contrast and compare life before and after the invention of the personal computer. For Eden it is a matter of choice, as life at the beginning of the 21st century has furnished makers with a wider choice of tools, materials and processes with which to realise ideas and concepts. All have their place, the new does not replace the old; the key is to make appropriate use of them.
Having attracted wide media and public attention, the work has been exhibited internationally and acquired by a number of international Art Galleries and collectors.
Represented by Adrian Sassoon.

Tempus.
Eden utilises a seamless approach to the use of all tools and technologies in his work. Throughout the past 7 years of investigating digital technology and materials to design and manufacture he has found that the skills previously developed over the years as a maker of ceramics can be integrated into the approach and realisation of his work.


Michael Eden

Znanstveni sodelavec, MIRIAD.
Michael Eden ustvarja na stičišču umetnosti, oblikovanja in obrti, raziskujoč sodobne teme skozi preoblikovanje zgodovinskih, kulturno dobro znanih predmetov z uporabo digitalne izdelave in materialov. Tako raziskuje odnos med roko in digitalnimi orodji. Posebej ga zanima, kako lahko pretanjeno poznavanje in občutljivost do tridimenzionalnih objektov, ki se razvije skozi dolgotrajno prakso, vpliva na pristop oblikovanju predmetov z uporabo digitalne tehnologije. Kot pripadnik edinstvene generacije, ki je premostila digitalni razkorak, je prepričan, da je sposoben soočiti in primerjati življenje pred izumom osebnih računalnikov in po njem. Zanj je to stvar izbire, saj je življenje na začetku 21. stoletja opremilo izdelovalce s široko izbiro orodij, materialov in procesov, ki jih potrebujejo za uresničitev idej in konceptov. Vsi imajo svoje mesto, novo ne nadomešča starega, ključno je, da so ta orodja ustrezno izkoriščena. Eden je pritegnil široko medijsko in javno pozornost, njegova dela so bila razstavljena v številnih mednarodnih likovnih galerijah, kupili pa so jih tudi številni zbiralci, kot na primer Adrian Sassoon.

Tempus.
Pri svojem delu Eden uporablja brezšivni pristop k uporabi vseh orodij in tehnologij. V zadnjih sedmih letih je preučeval digitalne tehnologije in materiale za oblikovanje in izdelavo. Ugotovil je, da se veščine, ki jih je pridobil kot izdelovalec keramike, lahko vključijo v pristop in izvedbo njegovega dela.

m.eden@mmu.ac.uk
michael-eden.com