Seamless: the digital in design.
Museum of Architecture and Design,
Ljubljana, Slovenia.
19th September – 3rd November 2013.

Brezšivno: digitalno v oblikovanju.
Muzej za arhitekturo in oblikovanje,
Ljubljana, Slovenija.
19. september – 3. november 2013.

Participants/ Sodelujoči.
Louise Adkins
Kirsteen Aubrey
Mark Beecroft
Keith Brown
Fabrizio Cocchiarella (+ Emma Hayward)
David Crow
Vanessa Cuthbert
Joe Duffy
Michael Eden
Jon Hannan (+ Robert George)
Steve Hawley
Toby Heys (+ Robert Saucier & Oliver Blank)
Saoirse Higgins
Jonathan Hitchen
Nigel Hurlstone
Hilary Judd
Alice Kettle (+ Huw Wahl)
Amanda Langdown
Jane McKeating
Joe McCullagh
Monomatic (+ Nick Rothwell)
Sally Morfill
CJ O’Neill
Alex Russell
Ulysses Sengupta
Annie Shaw

Senior Lecturer, Design (Textiles in Practice).
Mark Beecroft is a 0.5 Senior Lecturer teaching on the BA (Hons) Textiles in Practice Programme at the Manchester School of Art. Alongside his teaching Mark is part of Rogue Artists Studio group.
Mark’s practice is an exploration of process, utilising digital software and digital fabrication in combination with photography, print and mathematical model making. He explores repetition through pattern and form, working with a range of materials including paper, acrylic and wood. Mark is interested in how digital technologies and hand crafted techniques can be used alongside one another in the design process.
He has exhibitited widely in the UK, Europe and China.

Re-create 2012.
Transform & twist.
The designs are of digital origin, extracted from patterns in photoshop and then transformed in illustrator. These 2D patterns are then digitally fabricated into 3D reliefs using laser cutting technology.
The work builds upon a previous body of work exploring how 2D Photoshop patterns can be transformed into digitally fabricated 3D forms. Beginning with digital pattern repeats the designs are manipulated to reveal new shapes and patterns. These new shapes and patterns are then manipulated through simple iterations of scale and twist rotation. It is from these 2D linear outlines that multiple components are created. Once laser cut the components are assembled into three-dimensional reliefs. The materials used; transparent and mirrored acrylic, create an illusionary depth of vision, whilst the modular nature of the design suggests a seamless continuity of pattern.
Mark Beecroft

Višji predavatelj oblikovanja, tekstil v praksi.
Mark Beecroft na šoli Manchester School of Art (dodiplomski študij) predava oblikovanje tekstilij v praksi. Ob svojem pedagoškem delu pa je tudi član umetniške skupine Rogue Artists Studio.
V svoji praksi raziskuje procese z uporabo digitalne programske opreme in orodij. Tako pridobljene digitalne izdelke kombinira s fotografijo, tiskom in matematično izdelavo modelov. Ponavljanje raziskuje prek vzorca in oblike ter pri tem uporablja celo vrsto materialov, tudi papir, akril in les. Zanima ga, kako lahko v procesu oblikovanja drugo ob drugi uporabimo digitalne tehnologije in obrtniške tehnike. Mark Beecroft je pogosto razstavljal v Veliki Britaniji, Evropi in na Kitajskem.

Poustvaritev 2012.
Preobrazba in zasuk.
Modeli so digitalni, pridobljeni iz vzorcev v Photoshopu in nato preoblikovani s programom Illustrator. Te dvodimenzionalne vzorce je avtor nato z lasersko tehnologijo za rezanje digitalno predelal v tridimenzionalne reliefe. Delo temelji na njegovih preteklih raziskavah, kjer je preučeval, kako je mogoče dvodimenzionalne Photoshopove vzorce spremeniti v digitalno obdelane tridimenzionalne oblike.
Začne s ponavljajočimi se digitalnimi vzorci, ki jih obdela in tako razkrije nove oblike in vzorce, nato pa jim doda še preproste ponovitve obsega in rotacije. Iz teh linearnih dvodimenzionalnih obrisov tako nastane več komponent, ki so nato razrezane z laserjem in sestavljene v tridimenzionalne reliefe. Uporabljeni material, prozoren in odsevajoč akril, ustvari iluzijo globine vida, modularna narava modela pa omogoča brezšivno kontinuiteto vzorca.

m.beecroft@mmu.ac.uk
markbeecroft.co.uk