Seamless: the digital in design.
Museum of Architecture and Design,
Ljubljana, Slovenia.
19th September – 3rd November 2013.

Brezšivno: digitalno v oblikovanju.
Muzej za arhitekturo in oblikovanje,
Ljubljana, Slovenija.
19. september – 3. november 2013.

Participants/ Sodelujoči.
Louise Adkins
Kirsteen Aubrey
Mark Beecroft
Keith Brown
Fabrizio Cocchiarella (+ Emma Hayward)
David Crow
Vanessa Cuthbert
Joe Duffy
Michael Eden
Jon Hannan (+ Robert George)
Steve Hawley
Toby Heys (+ Robert Saucier & Oliver Blank)
Saoirse Higgins
Jonathan Hitchen
Nigel Hurlstone
Hilary Judd
Alice Kettle (+ Huw Wahl)
Amanda Langdown
Jane McKeating
Joe McCullagh
Monomatic (+ Nick Rothwell)
Sally Morfill
CJ O’Neill
Alex Russell
Ulysses Sengupta
Annie Shaw

Senior Lecturer, Design, 3D.
After Graduating with BA(Hons) Design, Kirsteen undertook further study at the International Glass School before working with renowned Glassmakers David Traub, Philip Baldwin, Monica Guggisberg and Neil Wilkin to develop her skills and practice. She has taught at Wanganui UCOL, New Zealand (1996, 2002) and was a Visiting Lecturer at the Design School, Denmark.
Kirsteen’s practice has explored journeys, combining blown and kiln glass with etched slate. Her work has experimented with hand making and mass produced work (collaborating with Lendicke Rovne, Slovakia) and has been exhibited at Hannah Peschar Sculpture Garden, National Glass Centre and as part of the Glass Biennale 2012.
Kirsteen’s recent work focuses on Glass and Narrative, exploring symbols and text in glass using traditional and digitally based technology. She investigates how text, imagery and material exploration are interwoven and developed, each informing a response to the next- an ebb and flow of writing, media and 3D work.
She has worked with a number of practitioners and these collaborations explored processes with neon, text, ambrotypes, crochet and waterjet cutting.

Crystal garden.
Using sub laser etching Kirsteen embeds images within the glass, later hand grinding and polishing to reveal angles and optics that play with the digital images within. The perspective of the image changes as you walk around the work. The incorporation of light to project the digital image within the glass onto the outer surrounding surfaces, creates a seamless transition between the inside and outside of the glass.


Kirsteen Aubrey

Višja predavateljica oblikovanja, 3D.
Kirsteen Aubrey je z odliko diplomirala iz oblikovanja in nato nadaljevala študij na Mednarodni steklarski šoli. Sodelovala je s priznanimi steklarji Davidom Traubom, Philipom Baldwinom, Monico Guggisberg in Neilom Wilkinom ter tako razvila svoje spretnosti in prakso. Poučevala je na šoli Wanganui UCOL na Novi Zelandiji (1996, 2002) in bila gostujoča predavateljica na Oblikovalski šoli (Design School) na Danskem.
V svoji umetniški praksi je raziskovala pot, ki združuje pihano in žgano steklo z jedkanim skrilavcem. Njena dela so zaznamovana tako z ročno izdelavo kot z množično proizvodnjo (v sodelovanju z Lendickimi Rovnami na Slovaškem) in so bila razstavljena v Vrtu skulptur Hannah Peschar, v ustanovi National Glass Center in v okviru Bienala stekla 2012.
V svojem nedavnem delu, ki se osredotoča na steklo in pripoved, raziskuje simbole in besedila v steklu z uporabo tradicionalne in digitalne tehnologije. Zanima jo, kako se besedilo, podobe in materiali prepletajo in razvijajo, kako vsak od teh elementov povzroča odziv naslednjega v plimi in oseki pisanja, medijev in tridimenzionalnega dela. Avtorica je delala s številnimi strokovnjaki in ob tem raziskovala procese z neonom, besedilom, ambrotipijo, kvačkanjem in rezanjem z vodnim curkom.

Kristalni vrt.
Z uporabo laserskega jedkanja Kirsteen vdela slike v steklo, nato pa vse ročno zbrusi in spolira, pri čemer razkrije različne kote in optike, ki se igrajo z digitalnimi slikami znotraj stekla. Perspektiva slike se spreminja, ko obiskovalci krožijo okoli izdelka. Vključitev svetlobe za projiciranje digitalne slike v steklu na zunanje okoliške površine ustvarja gladek, brezšiven prehod med notranjostjo in zunanjostjo stekla.

k.aubrey@mmu.ac.uk
artdes.mmu.ac.uk