Seamless: the digital in design.
Museum of Architecture and Design,
Ljubljana, Slovenia.
19th September – 3rd November 2013.

Brezšivno: digitalno v oblikovanju.
Muzej za arhitekturo in oblikovanje,
Ljubljana, Slovenija.
19. september – 3. november 2013.

Participants/ Sodelujoči.
Louise Adkins
Kirsteen Aubrey
Mark Beecroft
Keith Brown
Fabrizio Cocchiarella (+ Emma Hayward)
David Crow
Vanessa Cuthbert
Joe Duffy
Michael Eden
Jon Hannan (+ Robert George)
Steve Hawley
Toby Heys (+ Robert Saucier & Oliver Blank)
Saoirse Higgins
Jonathan Hitchen
Nigel Hurlstone
Hilary Judd
Alice Kettle (+ Huw Wahl)
Amanda Langdown
Jane McKeating
Joe McCullagh
Monomatic (+ Nick Rothwell)
Sally Morfill
CJ O’Neill
Alex Russell
Ulysses Sengupta
Annie Shaw

Programme Leader, Graphic Design.
Jonathan Hitchen is programme leader of BA Graphic Design at Manchester School of Art. Jonathan has been involved in design education for over 20 years. His font ‘Snafu’ is available from FontShop and in 2008 he was the graphic design consultant for ‘Le Corbusier – The Art of Architecture’ at the Metropolitan Cathedral in Liverpool.

Untitled (spiral scratch).
Generative digital spiral drawings created using the open source Processing language. They were made as part of an on-going research project experimenting with drawing and randomness using custom built digital tools. The form of these drawings explores a grey area between the structured and the unstructured, the natural and the mechanical.
The title of the project takes inspiration from Buzzcocks’ Spiral Scratch EP (New Hormones, Manchester, January 1977). The four songs on this EP marked the first time any punk rock band recorded and released a record without the assistance of an existing record company. This was a hugely influential statement that helped to initiate a do-it-yourself attitude towards publishing amongst a generation of young musicians, designers and artists that is still relevant today.Jonathan Hitchen

Vodja programa grafičnega oblikovanja.
Jonathan Hitchen je vodja podiplomskega programa grafičnega oblikovanja na šoli Manchester School of Art. Pri načrtovanju izobraževanja je dejaven že več kot dvajset let. Njegova pisava Snafu je na voljo v FontShopu. Leta 2008 je bil svetovalec za grafično oblikovanje pri razstavi »Le Corbusier – Art of Architecture« v Metropolitanski katedrali v Liverpoolu.

Brez naslova (spiral scratch).
Generativne digitalne spiralne risbe so ustvarjene z uporabo odprtokodnega programskega jezika Processing. Narejene so bile kot del tekočega raziskovalnega projekta, ki eksperimentira z naključnostjo in risanjem s po meri narejenimi digitalnimi orodji. Oblika teh risb raziskuje neopredeljeno področje med strukturiranim in nestrukturiranim, naravnim in mehanskim.
Naslov za to delo je navdihnila EP-plošča Spiral Scratch skupine Buzzcocks (New Hormones, Manchester, januar 1977). Prvič se je zgodilo, da je kaka punk rock skupina posnela in izdala EP-ploščo brez pomoči glasbene založbe. To je bila zelo odmevna izjava, ki je med generacijo mladih glasbenikov in oblikovalcev pripomogla k vpeljavi samozaložništva in je relevantna še danes.

j.hitchen@mmu.ac.uk
beaufonts.com