Seamless: the digital in design.
Museum of Architecture and Design,
Ljubljana, Slovenia.
19th September – 3rd November 2013.

Brezšivno: digitalno v oblikovanju.
Muzej za arhitekturo in oblikovanje,
Ljubljana, Slovenija.
19. september – 3. november 2013.

Participants/ Sodelujoči.
Louise Adkins
Kirsteen Aubrey
Mark Beecroft
Keith Brown
Fabrizio Cocchiarella (+ Emma Hayward)
David Crow
Vanessa Cuthbert
Joe Duffy
Michael Eden
Jon Hannan (+ Robert George)
Steve Hawley
Toby Heys (+ Robert Saucier & Oliver Blank)
Saoirse Higgins
Jonathan Hitchen
Nigel Hurlstone
Hilary Judd
Alice Kettle (+ Huw Wahl)
Amanda Langdown
Jane McKeating
Joe McCullagh
Monomatic (+ Nick Rothwell)
Sally Morfill
CJ O’Neill
Alex Russell
Ulysses Sengupta
Annie Shaw

Graduate Teaching Assistant, Graphic Design.
Jon is a designer, illustrator and educator at both Manchester School of Art and Nottingham Trent University. His practice is concerned with the stripping back of layers within images and the exploration of new meaning that results from this process. His practice consists of three stages. Chance, selection & juxtaposition.
Robert photographs people across the world. Often working autonomously, his compelling portraits synthesize many cultural turns – pain, beauty, faith, indulgence, ruin – within a series, a survey, that may continue indefinitely.

Untitled.
With their untitled collaboration, Jon and Robert aim to challenge the human constitution of hunting meaning within a sequence of image. Through sale and resale, batches of random holiday slides were sourced though the opaqueness of an online auction. They have been spuriously juxtaposed slide against side. Meaning is further tampered by overlays, that distort and change through digital manipulation that flays content and injects colour. This figurative striping transforms the analogue slide into digital image, all is depleted but digitally rendered shape and colour.
Placed into sequence, the narrative of the series is ever mutable, Robert, responding to the series, composed a story, his words are a solitary example of a mind left free to run between digital reproductions of dead times.
Jon Hannan
(+ Robert George)

Asistent, grafično oblikovanje.
Jon Hannan je oblikovalec, ilustrator in pedagog na dveh univerzah: Manchester School of Art in Nottingham Trent University. V svoji praksi se ukvarja z ekstrakcijo plasti znotraj podob in raziskovanjem novih pomenov, ki so posledica tega procesa. Njegov postopek je sestavljen iz treh faz: naključja, izbiranja in razvrščanja.
Robert George fotografira ljudi po vsem svetu. Pogosto deluje kot samostojni umetnik in njegovi očarljivi portreti sintetizirajo številne kulturne preobrate (bolečina, lepota, vera, uživanje, propad) znotraj posamezne serije – pregled, ki se lahko nadaljuje v neskončnost.

Brez naslova.
S svojim skupnim delom Brez naslova se Jon in Robert poigrata z našo potrebo po tem, da bi v določenem zaporedju slik vedno razbrali pomen. Iz številnih zbirk počitniških diapozitivov, kupljenih prek spletne dražbe, sta avtorja ustvarila naključen izbor podob. Brez premišljenega reda sta jih postavila drugo poleg druge. V nadaljevanju sta pomen še bolj zabrisala z dodatnimi plastmi, ki podobe popačijo in spremenijo, z uporabo digitalne manipulacije in vbrizgavanjem barve. To figurativno slačenje spreminja analogne diapozitive v digitalne podobe, vse je izpraznjeno, ostanejo le elektronsko obdelane oblike in barve.
Ko postavljamo te podobe v zaporedja, je njihova narativnost vseskozi spremenljiva. Robert je kot odziv na to serijo podob sestavil zgodbo; njegove besede so le en primer tega, kaj se zgodi, ko dovolimo, da se naše misli svobodno sprehajajo med digitalnimi reprodukcijami mrtvega časa.

jon@owtcreative.com
owtcreative.com
robertgeorge.eu