Seamless: the digital in design.
Museum of Architecture and Design,
Ljubljana, Slovenia.
19th September – 3rd November 2013.

Brezšivno: digitalno v oblikovanju.
Muzej za arhitekturo in oblikovanje,
Ljubljana, Slovenija.
19. september – 3. november 2013.

Participants/ Sodelujoči.
Louise Adkins
Kirsteen Aubrey
Mark Beecroft
Keith Brown
Fabrizio Cocchiarella (+ Emma Hayward)
David Crow
Vanessa Cuthbert
Joe Duffy
Michael Eden
Jon Hannan (+ Robert George)
Steve Hawley
Toby Heys (+ Robert Saucier & Oliver Blank)
Saoirse Higgins
Jonathan Hitchen
Nigel Hurlstone
Hilary Judd
Alice Kettle (+ Huw Wahl)
Amanda Langdown
Jane McKeating
Joe McCullagh
Monomatic (+ Nick Rothwell)
Sally Morfill
CJ O’Neill
Alex Russell
Ulysses Sengupta
Annie Shaw

Director of Studies, Design.
Jane McKeating’s passion is for drawing anything and everything. Drawing feeds naturally through to cloth in print and stitch and often back to drawing again. Studying at Goldsmiths College gave Jane a chance to develop textile skills, which were furthered during MA study in Manchester. She has spent the last 30 years making embroidered textiles, which are exhibited internationally, focusing initially on machine stitch and more recently predominantly on hand stitch. As Director of Studies in the Design Department at Manchester School of Art she finds hand stitch to be ideal in its portability, producing work on the daily commute on the train, or even discretely in meetings. Drawing still forms the basis for her deliberately illustrative images.
Building on 20 years of experience making work for walls, Jane has more recently developed her textiles into a series of cloth objects, which she feels have a more tactile emphasis. The turning of the pages and the hand scale, have become important to the communication of her narratives.
Jane has recently published ‘Machine Stitch Perspectives’ and ‘Hand stitch Perspectives’ (Bloomsbury) jointly with Alice kettle.

Flash fractions.
A numeric version of Flash fiction, these 20 tape measures present in brief, stories with significant measures. Anniversaries, shoe sizes, cooking times, target waist sizes, and days from birth to death. The tapes take account of things, suggest value and ‘seamlessly’ mark seconds alongside years.
The process of digitally printing the narratives required the extraction of images from light-hearted doodles and drawings into designed objects. The sequences zoom in and out of the minutiae of the everyday, and play with our obsession with quantifying and organising life and experience by numbers. These are digital images, which critique the digitisation of life.
Tape measures define standard measurements, but here they are used to design the opposite, playing instead with measurement more fluidly, in a ‘seamless way’. The whole object is utilised, end-to-end, without fragmenting, to illustrate our numerical lens. Hand stitch reconnects the digital with the analogue, creating unified sequences where the hand pierces the cloth integrating front and reverse.
The tangle of images that materialise through display plays with numbers as the tapes cascade, overlap and interact.


Jane McKeating

Direktorica študija oblikovanja.
Jane McKeating strastno riše vse. Risba prehaja v tkanine, potiskane in izvezene, ter pogosto spet nazaj v risbo. Študij na Goldsmiths Collegeu je McKeatingovi dal priložnost za razvoj tekstilnih spretnosti, ki jih je nato izpopolnjevala v času magistrskega študija v Manchestru. V zadnjih tridesetih letih je izdelala številne vezenine, ki so bile mednarodno razstavljene. Sprva so bile to tkanine s poudarkom na strojnem, v zadnjem času pa predvsem na ročnem vezenju. Kot direktorica študija na oblikovalskem oddelku šole Manchester School of Art pravi, da je ročno vezenje idealno v svoji prenosljivosti, saj se mu je mogoče posvečati tudi med vsakodnevno vožnjo z vlakom ali celo diskretno na sestankih. Osnova njenih namerno nazornih podob je še vedno risba.
Na podlagi svojih dvajsetletnih izkušenj pri oblikovanju tapiserij je Jane McKeating pred kratkim razvila svoje tkanine v vrsto predmetov, pri katerih je po njenem mnenju še več poudarka na otipljivosti. Obračanje strani in priročnost predmeta sta postala pomembna za podajanje njenih pripovedi. McKeatingova je nedavno skupaj z Alice Kettle objavila »Perspektive strojnega šiva« in »Perspektive ročnega vboda« (Bloomsbury).

Hitri odkruški.
Kot številčna različica »Flash fantastike« dvajset merilnih trakov na kratko predstavi zgodbe s pomembnimi podatki. Obletnice, velikosti čevljev, čas kuhanja, zaželene obsege pasu in dneve od rojstva do smrti. Trakovi ponazarjajo stvari, nakazujejo vrednosti in »brezšivno« štejejo sekunde skozi leta.
Proces digitalnega tiskanja pripovedi je zahteval vključevanje lahkotnih priložnostnih kracarij in risb v oblikovane predmete. Sekvence so sestavljene iz malenkosti našega vsakdana in se poigravajo z našo obsedenostjo z določanjem količin ter organizacijo življenja in izkušenj. To so digitalne slike, ki kritizirajo digitalizacijo življenja.
Merilni trakovi po navadi opredeljujejo standardne meritve, tu pa so uporabljeni za oblikovanje nečesa nasprotnega; avtorica se igra z merjenjem na bolj fluiden, »brezšivni« način. Za ponazoritev našega številčnega pogleda na stvari je uporabljen celoten predmet, od enega konca do drugega, brez drobljenja. Ročni šiv poveže digitalno z analognim in ustvarja enotne sekvence, kjer ročno prebadanje tkanine povezuje sprednjo in hrbtno stran.
Zaplet podob se materializira skozi igro s številkami, ko se merilni trakovi prepletajo in vplivajo drug na drugega.

j.mckeating@mmu.ac.uk
62group.org.uk