Seamless: the digital in design.
Museum of Architecture and Design,
Ljubljana, Slovenia.
19th September – 3rd November 2013.

Brezšivno: digitalno v oblikovanju.
Muzej za arhitekturo in oblikovanje,
Ljubljana, Slovenija.
19. september – 3. november 2013.

Participants/ Sodelujoči.
Louise Adkins
Kirsteen Aubrey
Mark Beecroft
Keith Brown
Fabrizio Cocchiarella (+ Emma Hayward)
David Crow
Vanessa Cuthbert
Joe Duffy
Michael Eden
Jon Hannan (+ Robert George)
Steve Hawley
Toby Heys (+ Robert Saucier & Oliver Blank)
Saoirse Higgins
Jonathan Hitchen
Nigel Hurlstone
Hilary Judd
Alice Kettle (+ Huw Wahl)
Amanda Langdown
Jane McKeating
Joe McCullagh
Monomatic (+ Nick Rothwell)
Sally Morfill
CJ O’Neill
Alex Russell
Ulysses Sengupta
Annie Shaw

Senior Lecturer, Design.
Born Belfast 1978, CJ now lives and works in Manchester, teaching MA Design/Craft and BA 3DD alongside her practice. She is also a PhD student at MIRIAD, with a thesis working title Re*presenting Heirlooms: artistic interventions exploring the value of everyday ceramic items. She works and exhibits internationally and enjoys collaborating with individuals as well as larger groups.
Inspired by people, place and everyday ceramics, CJ works with the visual language of silhouettes. Re-interpreting existing objects, adding a new layer of pattern with the old, She hopes to reveal a new story, to provoke conversation and inspire new ways of seeing objects. She uses industrial production processes, but aligns herself closely to the individual craftsman and is interested in the balance between the handmade and the industrially produced.
By punching used, manufactured, everyday objects with a ‘newness’ which refers to changes in current mass production, new technologies and materials, but in a more unique or ‘one off’ fashion, these objects are placed in the spotlight. How has the value of these pieces changed with this new narrative?

Absent presence.
I am absent.
I am present.
'Things come to matter through our intimate relations with them, object and subject combined and entwined, inseparable in mind and memory.' (Crewe 2011)
Through this installation I continue my explorations with the domestic plate, absent from the place of exhibition. Using given fragments of pattern from the space itself in combination with used plates (sourced in Ljubljana), reductive and additive processing reveals some of the latent possibilities resting here. The viewer, present, may unpack more.

Crewe, Louise, Life itemized: lists, loss, unexpected significance, and the enduring geographies of discard, Environment and Planning D: Society and Space 2011, volume 29

CJ O’Neill

Višja predavateljica 3D oblikovanja.
CJ O’Neill je bila rojena v Belfastu, danes pa živi in dela v Manchestru, kjer uči na podiplomskem študiju oblikovanja, predava pa tudi znotraj dodiplomskega študija tridimenzionalnega oblikovanja. Trenutno na inštitutu MIRIAD pripravlja doktorat z delovnim naslovom »Re*prezentacija dediščine: umetniški posegi, ki preučujejo vrednost vsakdanjih keramičnih predmetov«. O’Neillova veliko dela in razstavlja v mednarodnem prostoru ter uživa v sodelovanju tako s posameznimi ustvarjalci kot z večjimi skupinami.
Navdihnjena z ljudmi, kraji in vsakodnevno keramiko ustvarja z vizualnim jezikom silhuet. Reinterpretira obstoječe predmete in jim doda nov sloj vzorca v upanju, da bo tako razgrnila novo zgodbo, spodbudila pogovor in navdihnila nova videnja predmetov. Pri delu uporablja industrijske proizvodne procese, a se prišteva k ročnim obrtnikom ter se zanima za ravnovesje med ročno in industrijsko proizvodnjo. Starim, vsakdanjim predmetom da »svežino«, ki se nanaša na spremembe v sodobni množični izdelavi, nove tehnologije in nove materiale, le na bolj nevsakdanji način, in tako so deležni nove pozornosti. Avtorico predvsem zanima, kako se je v novi zgodbi teh predmetov spremenila njihova vrednost.

Odsotna prisotnost.
Odsotna sem.
Prisotna sem.
Stvari se zavedamo prek naših intimnih odnosov z njimi; objekt in subjekt se prepletata in postaneta neločljiva v naših mislih in spominu.
Skozi to instalacijo avtorica nadaljuje raziskovanja, povezana z vsakdanjimi krožniki, ki so odsotni iz razstavnega prostora. Z uporabo danega fragmenta vzorca iz muzeja v kombinaciji z rabljenimi krožniki (najdenimi v Ljubljani) proces dodajanja in odvzemanja razkrije prikrite možnosti, ki se tu skrivajo. Prisotni obiskovalec razstave lahko odkrije še več.

c.oneill@mmu.ac.uk
cjoneill.co.uk