Seamless: the digital in design.
Museum of Architecture and Design,
Ljubljana, Slovenia.
19th September – 3rd November 2013.

Brezšivno: digitalno v oblikovanju.
Muzej za arhitekturo in oblikovanje,
Ljubljana, Slovenija.
19. september – 3. november 2013.

Participants/ Sodelujoči.
Louise Adkins
Kirsteen Aubrey
Mark Beecroft
Keith Brown
Fabrizio Cocchiarella (+ Emma Hayward)
David Crow
Vanessa Cuthbert
Joe Duffy
Michael Eden
Jon Hannan (+ Robert George)
Steve Hawley
Toby Heys (+ Robert Saucier & Oliver Blank)
Saoirse Higgins
Jonathan Hitchen
Nigel Hurlstone
Hilary Judd
Alice Kettle (+ Huw Wahl)
Amanda Langdown
Jane McKeating
Joe McCullagh
Monomatic (+ Nick Rothwell)
Sally Morfill
CJ O’Neill
Alex Russell
Ulysses Sengupta
Annie Shaw

Senior Lecturer, Research Centre Leader, Design.
Dr Annie Shaw is Design Research Centre leader and Post-Graduate programmes co-ordinator for Design. Her teaching is mostly linked to Fashion & Textiles and her specialisms are Knit/wear, Menswear and Future-scoping. She supervises PhD candidates across a broad range of design-related subjects.
Annie Joined MMU in 1991, following a career based in London and the Far East, designing and putting into production menswear and knitwear brands, which were manufactured globally.
Her research interests are focused around knitwear and new technology. Her PhD thesis: ‘Crafting the Technological’ was completed in 2009.
This has led to enquiry into the concept of ‘seamlessness’ broadly within design practice. The research questions are derived from the design potential of triangulated digital technologies: 
3-D printing/rapid prototyping, body scanning and seamless knitting technology. An Interdisciplinary strategy seeks to expose the potential for the development of new ideas, systems, products and manufacture. These can be applied to diverse design specialisms including architecture, fashion, interior and product design.
Annie has published and exhibited the findings of her research in the UK and China.

Connected column.
Annie is interested in the spaces we inhabit: clothes, rooms, buildings, cities and connecting them through materiality.
The new Manchester School of Art building features cast concrete columns, which are embellished with a digital version of a printed wallpaper design, created in 1886 by Lewis Foreman Day (1845-1910).
On her first visit to MAO in February 2013 Annie was drawn to a brick supporting column in the gallery space; traces of a floral wallpaper clung on to the crumbling plaster.
For the exhibition Annie has created a third column, covered in floral, textured seamless knitting which was developed on Shima Seiki’s © advanced CAD and manufacturing systems. It provides a material link between the two locations.
With special thanks to Sue Harman.


Annie Shaw

Višja predavateljica in vodja raziskovalnega centra za oblikovanje.
Dr Annie Shaw je vodja raziskovalnega centra za oblikovanje in koordinatorica podiplomskih programov oblikovanja na šoli Manchester School of Art. Njeno poučevanje je povezano predvsem z modo in tekstilom, njena specializacija so pletena oblačila, moška oblačila in raziskovanje prihodnosti oblačenja. Je tudi mentorica študentom, ki pripravljajo doktorate iz oblikovanja in sorodnih tem.
Annie Shaw je članica Metropolitanske univerze v Manchestru že od leta 1991, ko se je v mesto preselila po karieri v Londonu in na Daljnem vzhodu, kjer se je ukvarjala s kreiranjem in globalno produkcijo moških in pletenih oblačil. Njeno raziskovalno zanimanje je osredotočeno na nove tehnologije pri izdelavi pletenin. Leta 2009 je doktorirala z disertacijo Ročno obdelovanje tehnološkega, kjer je vpeljala koncept »brezšivnosti«, kot je v rabi v oblikovalski praksi. Njena raziskovalna vprašanja izhajajo iz oblikovnega potenciala trojice digitalnih tehnologij: tridimenzionalnega tiskanja, ki omogoča hitro izdelavo prototipov; skeniranja telesa ter tehnologij, ki omogočajo brezšivno pletenje. Ta interdisciplinarna strategija želi vzpostaviti potencial za razvoj novih idej, sistemov, izdelkov in proizvodnje. Uporabiti jo je mogoče za različne specializacije znotraj oblikovanja, kot so arhitektura, moda, notranja oprema in produktno oblikovanje.
Avtorica je ugotovitve svojega raziskovanja doslej objavila in razstavljala v Veliki Britaniji in na Kitajskem.

Povezani steber.
Annie Shaw zanimajo predvsem prostori, v katerih živimo: obleke, sobe, hiše in mesta, ter način, kako so ti prostori med seboj snovno povezani. Ena od značilnosti nove stavbe šole Manchester School of Art so stebri iz litega betona, ki jih krasijo digitalne različice tiskanih tapet. Njihov original izvira iz leta 1886, ko jih je ustvaril Lewis Dan Foreman (1845–1910). Na svojem prvem obisku v MAO februarja 2013 je Annie Shaw sredi galerije opazila oporni steber iz opeke, prekrit z odpadajočim ometom, ki so se ga še vedno oklepali ostanki tapet s cvetlicami. Za razstavo je ustvarila tretji steber, ki ga pokriva strukturirana brezšivna pletenina s cvetličnim vzorcem. Razvila jo je s pomočjo CAD- in proizvodnih sistemov Shima Seiki. Tretji steber tako zagotavlja materialno povezavo med obema lokacijama.
Posebej se zahvaljujemo Sue Harman.

a.shaw@mmu.ac.uk
artdes.mmu.ac.uk