Seamless: the digital in design.
Museum of Architecture and Design,
Ljubljana, Slovenia.
19th September – 3rd November 2013.

Brezšivno: digitalno v oblikovanju.
Muzej za arhitekturo in oblikovanje,
Ljubljana, Slovenija.
19. september – 3. november 2013.

Participants/ Sodelujoči.
Louise Adkins
Kirsteen Aubrey
Mark Beecroft
Keith Brown
Fabrizio Cocchiarella (+ Emma Hayward)
David Crow
Vanessa Cuthbert
Joe Duffy
Michael Eden
Jon Hannan (+ Robert George)
Steve Hawley
Toby Heys (+ Robert Saucier & Oliver Blank)
Saoirse Higgins
Jonathan Hitchen
Nigel Hurlstone
Hilary Judd
Alice Kettle (+ Huw Wahl)
Amanda Langdown
Jane McKeating
Joe McCullagh
Monomatic (+ Nick Rothwell)
Sally Morfill
CJ O’Neill
Alex Russell
Ulysses Sengupta
Annie Shaw

Senior Lecturer, Design, Fashion.
Amanda Langdown has taught fashion design in Higher education for 25 years. Her research interests have mainly been concerned pedagogic practice. She has become increasingly concerned about some of the more wasteful aspects of fashion.
Recent research is broadly concerned with sustainable fashion design, particularly with finding the alternatives to mass production.
Concerned with her over-consumption she gave up buying new clothes for a year in 2008. This led her to consider how a fashion wearer with design expertise might practise wardrobe management; drawing on existing research and theories about sustainable fashion and steady state economics.

In a seamless fashion.
This work engages with a novel aspect of dressing by using digital technology to explore a personal collection of fashion garments gathered over 30 years; to re-examine it, archive it and redesign it without actually making anything, it is literally seamless fashion. The work mixes elements of fashion drawing and folk art, to produce a sort of ethnographic study and ‘super diary’ of a archive a wardrobe of clothing and collected images and artefacts.
A smart phone and an enormous personal collection of digital images and drawings were utilised to explore silhouette, details and fabrics The work also informs pedagogic practice; providing a useful visualisation technique that enables students to develop garment awareness and enhance their own design practice.
The intention is to find ways of making the meta data available so that the images are informative as well as exploratory.Amanda Langdown

Višja predavateljica modnega oblikovanja.
Amanda Langdown v visokošolskem izobraževanju uči modno oblikovanje že 25 let. Njeno raziskovalno zanimanje je bilo v glavnem povezano s pedagoško prakso. Vedno bolj pa je bila zaskrbljena zaradi nekaterih potratnih vidikov mode. Njena zadnja raziskovanja so tako usmerjena v iskanje alternativnih možnosti množične proizvodnje modnih oblačil. Zaradi zaskrbljenosti nad pretirano potrošnjo se je leta 2008 za eno leto odrekla kupovanju oblačil. Posledično je začela razmišljati, kako bi lahko kot modna kreatorka sama bolje upravljala svojo garderobo, pri čemer se je naslonila na že obstoječe raziskave in teorije o trajnostni modi in stabilnih gospodarskih razmerah.

Na brezšivni način.
To delo se ukvarja z drugačnim vidikom oblačenja; z uporabo digitalne tehnologije avtorica raziskuje osebno kolekcijo modnih oblačil, ki jih je zbrala v več kot tridesetih letih, z namenom ponovne preučitve arhiva in preoblikovanja, ne da bi dejansko sešila karkoli novega; to je dobesedno brezšivna moda. Da bi ustvarila nekakšno etnografsko študijo in »super dnevnik« o arhivu svoje garderobne omare, meša elemente modnega risanja in ljudske umetnosti, zbrane slike in ročne izdelke.
Za podrobnejši pogled na različne tkanine, obrise in podrobnosti sta bila uporabljena pametni telefon ter ogromna zasebna zbirka digitalnih slik in risb. Raziskovanje je pomembno tudi za pedagoško delo, saj avtoričina uporabna vizualna tehnika študentom omogoča, da se bolje zavedajo oblačil in s tem izboljšajo lastno modno oblikovanje. Namen tega projekta je najti načine, kako narediti zbrane podatke dostopne, tako da bi bile te slike tudi informativne, ne le raziskovalne narave.

a.langdown@mmu.ac.uk
artdes.mmu.ac.uk